GPC - Powerlifting Slovakia

Úvod
Vyhlásenie najlepších športovcov SAST Tlač
Utorok, 19 Február 2013

 alt 

V sobotu 16. februára sa uskutočnilo v koncertnej sále, Základnej umeleckej školy v Bardejove Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov Slovenskej asociácie silového trojboja za rok 2012. Vyhodnotení boli siloví trojbojári trojbojári a tlakári v troch vekových kategóriách

 

čítaj dalej>>>    Galéria>>>

  

 

Marek Biroš (Bardejov)

alt

 

Absolútny víťaz ankety "najúspešnejší športovec Slovenskej asociácie silového trojboja" (SAST) za rok 2012

 

Súťažná hmotn. kategória do 90 kg, kategória s vybavením

 

Majster Európy GPC v silovom trojboji – Slovinsko,Bled

            Majsterka sveta GPC v silovom trojboji – Slovensko,Bardejov

             Najlepší výkon z ME a MS:

    silový trojboj – drep 325 kg, tlak 225 kg, mŕtvy ťah 262,5 kg a trojboj  spolu    802,5 kg

 

 

Matúš Demčák (Jamník)

  

alt

 ťaz ankety mládež

 Súťažná hmotn. kat. do 82,5 kg, dorastenec ,kategória s vybavením

  majster Európy GPC v silovom trojboji – Slovinsko, Bled

·         majster sveta GPC v silovom trojboji    -   Slovensko,Bardejov

·         absolútny majster sveta dorastencov a juniorov bez rozdielu hmotnosti

·          utvoril  Európsky rekord dorastencov 16-17 rokov v mŕtvom ťahu výkonom 267,5 kg

·         najlepší dosiahnutý výkon:

drep 265 kg,tlak 160 kg,mŕtvy ťah 267,5 kg a trojboj spolu 695 kg

 

 

Peter Szabo (Rožňava - Tornaľa)

 

alt

 Víťaz ankety masters

Súťažná hmotn. kat. do 125 kg, masters 45-49 rokov,kategória bez vybavenia

 

·         majster Európy GPC v silovom trojboji – Slovinsko, Bled

·         majster Európy GPC v tlaku na lavičke  - Slovinsko, Bled

·         majster sveta GPC v silovom trojboji         - Slovensko , Bardejov 

·         vicemajster sveta GPC v tlaku na lavičke  - Slovensko, Bardejov                                                                                                                

·         utvoril 3 Európske rekordy masters 45-49 rokov výkonom drep 255 kg, mŕtvy ťah 281 kg a trojboj 707,5 kg

                najlepší dosiahnutý výkon: drep 255 kg, tlak  173,5 kg, mŕtvy ťah 281 kg a trojboj  spolu 707,5 kg

  

 

Kategória OPEN (bez určenia poradia)

 

Peter Lehocký (Detva) 

 alt

 Súťažná hmotn. kategória do 75 kg, kategória bez vybavenia

  

·         majster sveta GPC v silovom trojboji      – Slovensko, Bardejov

·         majster sveta GPC v tlaku na lavičke      – Slovensko Bardejov

·         aktuálna Slovenská jednotka v silovom trojboji bez vybavenia

 

·         najlepší dosiahnutý výkon: silový trojboj – drep 225 kg,tlak 155 kg,mŕtvy ťah 250 kg

        a trojboj 630 kg. Tlak na lavičke – 157,5 kg

 

Martina Namešpetrová (Prešov)  

 

altSúťažná hmotn. kategória do 60 kg, kategória bez vybavenia

 

·         Majsterka Európy GPC v tlaku na lavičke – Slovinsko,Bled

·         Majsterka sveta GPC v tlaku na lavičke     -  Slovensko,Bardejov

·         Najlepší dosiahnutý výkon 85 kg

  

 

 

Sandor Voros (Komárno)

  

Súťažná hmotn. kattgória do 125 kg, kategória s vybavením

 

·         majster sveta GPC v tlaku na lavičke – Slovensko, Bardejov

·         3.miesto v absolútnom hodnotení bez rozdielu hmotností

·         aktuálna Slovenska jednotka  v tlaku na lavičke s vybavením

·         najlepší dosiahnutý výkon 320 kg

 

 

 

Kategória Mládež (bez určenia poradia)

 

Dominik Kačala (Bardejov)

 alt

Súťažná hmotn. kat. do 90 kg, dorastenec, kategória s vybavením

 

·         majster sveta GPC v silovom trojboji – Slovensko,Bardejov

·         2.miesto v absolútnom hodnotení bez rozdielu hmotnosti dorastencov a juniorov

·         utvoril vo vekovej kateg. dorastencov 18-19 rokov Európsky rekord sil. trojboji výkonom 790 kg

·         aktuálna Slovenska dvojka v sil. trojboji s vybavením

·         najlepší dosiahnutý výkon: 

drep 315 kg,tlak na lavičke 195 kg,mŕtvy ťah 280 kg a trojboj spolu 790 kg

 

 

 

 

  

Patrik Zan (Rožňava - Tornaľa)

  

Súťažná hmotn. kat. do 82,5 kg, dorastenec, kategória bez vybavenia

 majster Európy GPC v silovom trojboji     Slovinsko, Bled

 majster sveta GPC v silovom trojboji         -  Slovensko, Bardejov

·         vicemajster sveta GPC v Tlaku na lavičke -  Slovensko, Bardejov

·         utvoril Európska rekord dorastencov 19-19 rokov v drepe výkonom 195 kg

·         najlepší dosiahnutý výkon:

drep 195 kg,tlak na lavičke 112,5 kg,mŕtvy ťah 215 kg a trojboj spolu 520 kg

 

   

 

 Michal Červinka (Jamník) 

 alt

 Súťažná hmotn. kat. do 90 kg, masters 50-54 rokov, kategória s vybavením

  

·         vicemajster Európy GPC v silovom trojboji – Slovinsko, Bled

·         vicemajster sveta GPC v silovom trojboji     – Slovensko, Bardejov

·         Najlepší dosiahnutý výkon :

Drep 300 kg,tlak na lavičke 160 kg,mŕtvy ťah 255 kg a trojboj spolu 715 kg

 

  Imrich Činčura (Košolná)

  

Súťažná hmotn. kat. do 100 kg, masters 55-59 rokov,kategória bez vybavenia

 majster Európy GPC v tlaku na lavičke   – Slovinsko, Bled

 vicemajster sveta GPC v tlaku na lavičke – Slovensko, Bardejov

·      utvoril Európska rekord v tlaku na lavičke masters 55-59 rokov výkonom 166 kg

·    najlepší dosiahnutý výkon 167,5 kg   

 

 

 

Najúspešnejšie oddiely SAST v roku 2011

 

1. KSTaK Matej Bardejov                          2 447 bodov

2. Fitness OTJ Jamnik                                   783 bodov

3. World Wood Detva                                     643 bodov

 

Hodnotenie bolo prevedené na základe stanovených kritérií súťažného poriadku a výkonov pretekárov jednotlivých oddielov na domácich a medzinárodných súťaží.

 

 

 

Výkonný vybor SAST by sa chcel poďakovať pretekárom Kurilovi Danielovi, Liškovi Michalovi, Caba Miroslavovi Probody Lučenec, Oroszovi Janovi Zemne a Jaškaničovi Erikovi ktorí sa do desiatky najúspešnejších športovcov nedostali za vynikajúce výkony a úspešnú reprezentáciu Slovenska v roku 2012 

 

 

 

GPC - Powerlifting Slovakia © 2018, Visit rate: 5587012 (3411), Creating and hosting by Kyber System