GPC - Powerlifting Slovakia

Úvod
Nový výbor SAST Tlač
Nedeľa, 01 Marec 2015

altaltČlenskou schôdzou zo dňa 21.2.2015 bol zvolený na ďalšie volebné obdobie výbor SAST v nasledovnom zložení:

 

Prezident: Ľuboslav  Velgos
 
Viceprezident pre vnútorné záležitosti a organizovanie súťaži: Jozef Slimák
 
Viceprezident pre reprezentáciu a styk s organizáciami:
 
 - funkciu bude do nasledujúcej členskej schôdzi zastávať doterajší viceprezident Ing. Branislav Hojsík. Hlasovanie na túto funkciu neprebehlo nakoľko pán Hojsík už nechcel kandidovať a ďalší kandidát nebol nahlásený.
 
Revízna komisia.
 
Predseda: Ing.Imrich Činčura
Člen: Ivan Giňovský
 

GPC - Powerlifting Slovakia © 2018, Visit rate: 5473093 (1936), Creating and hosting by Kyber System